Bugetul institutiei

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei, pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:

▪ Bugetul instituţiei pe anul 2019
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2020
▪ Bugetul instituţiei pe anul 2021